Innmelding

Vilkår for medlemskap – vedtektenes § 2, første ledd:

Tegning og opprettholdelse av medlemskap er ikke begrenset til personer bosatt i Oslo. Ektepar i felleskap, registrerte samboere og enslige fysiske personer kan tegne medlemskap i DES. Vilkårene for medlemskap er at enslige, eller den ene av  ektefellene/samboerne er fylt 40 år.”

Fyll ut skjema nedenfor og send direkte til forretningsfører på epost post@enqvist.no og/eller adresse:

Enqvist Eiendomsdrift AS

Postboks 6653 Rodeløkka

0502 OSLO

 DES-moderklubb-innmeldingsskjema

Allerede medlem, men ikke registrert i det elektroniske arkivet? Registrer deg her.