De Eldres Boligspareklubb – Moderklubben

De Eldres Boligspareklubb – Moderklubben

Denne ble stiftet i 1971, organisert av ABC-Bank, senere Oslo Sparebank. De første medlemmene ble innmeldt 30.november 1971.
Antall medlemmer pr. dags dato er 220.
Medlemskontigenten er kr. 300,- per år.
Det foreligger lite informasjon fra de første årene etter opprettelsen.
Styrets sammensetning etter årsmøtet 2022:
Styreleder: Kirsti Stokland
Styremedlem: Jens Rynning
Styremedlem: Egil Feydt
Varamedlem: John Christian Fængsrud
Varamedlem: Lisbet Natland
Det var fra starten av to borettslag tilknyttet DES-Moderklubb.
Ett på Bygdøy i Huk Aveny og Skarpsno Eldreboliger på Drammensveien.
I 1994 valgte borettslaget på Bygdøy å avslutte samarbeidet med DES-Moderklubb og stiftet eget uavhengig borettslag. Grunnen for opphør av samarbeidet var uenighet om vedtekter, særlig prisklausulen.
Det er derfor nå kun ett borettslag under DES-Moderklubb, Borettslaget Skarpsno Eldreboliger. Det er en boligblokk på 4etasjer, bygget av Selvaag.
Oslo kommune stilte tomten til rådighet til en gunstig pris. Boligblokken stod ferdig i 1992. Bygget ligger fint til ved Skarpsnoparken og har adresse Drammensveien 84. Blokken har 28 leiligheter.
Opprinnelig var det planlagt kun 2 og 3-roms leiligheter. Etter en del diskusjoner ble fordelingen som følger:
4 stk. 4-roms på ca. 110 kvadratmeter hver
16 stk. 3-roms på ca. 68 kvadratmeter hver
8 stk. 2-roms på ca. 63 kvadratmeter hver
Noen av 3-roms leilighetene er gjort om til 2-roms da ett soverom er brukt til utvidelse av stuen.
I en av 4-roms leilighetene er også ett soverom fjernet.
Det er 12 garasjeplasser i underetasjen, men de følger ikke leilighetene. De blir tildelt etter ansiennitet av de som står på en liste. Det er også heis i bygget.
Siden starten i 1992 er det omsatt ca. 20 leiligheter til medlemmer av DES-Moderklubb. 4-roms leilighetene er selvfølgelig mest populære, men etter at det kom ny Borettslagslov i 2005 er det lite sannsynlig at disse blir lagt ut for tildeling til DES-klubbmedlemmer i første hånd. Dette fordi nærstående slektninger har førsteretten og deretter eksisterende medlemmer i borettslaget.
Det er en prisklausul knyttet til disse leilighetene. De omsettes for kostpris på byggetidspunktet, opprinnelig oppjustert med konsumprisindeksen. Dette ble omgjort til byggekostnadsindeksen i 2008 etter forslag fra DES-Moderklubb.
Endringen har sammenheng med utfallet av to rettsaker, den ene i 2001-2003, den andre i 2005-2007, da Lagmannsretten i begge saker konkluderte med at prisklausulen var gyldig.
Men premissene fra Lagmannsretten var at prisklausulen var urimelig og bør gjøres noe med. Derfor ble byggekostnadsindeksen innført til erstatning for konsumprisindeksen.
Leilighetene selges derfor til ca. 1/3 av markedspris i området.
Det er en aldersgrense på 60 år for å få kjøpt leilighet i Borettslaget.
Bomiljøet er meget bra og beboerne trives godt. Det er også et pent opparbeidet hageanlegg som gartnere vedlikeholder.
Det foreligger ingen planer om bygging eller opprettelse av nye Borettslag tilknyttet DES-Moderklubb.